Mobiel menu

Privacy en Cookie verklaring

PRIVACYVERKLARING

Voordelig-online.nl is een website van het bedrijf

Voordeelwebsite.nl V.O.F
Semmelinksdijk 11
7775 PG Lutten
KvK nr.: 70268975

Welke verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Voordeelwebsite.nl V.O.F verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, een bestelling te plaatsen, in correspondentie en telefonisch
- Internetbrowser en apparaat type
- Bankrekeningnummer
- KvK nummer
- BTW nummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@voordeelwebsite.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Voordeelwebsite.nl V.O.F verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling
- Het verwerken van een bestelling
- Het opslaan van abonnementen voor automatische facturatie
- Facturatie
- Verzenden van onze nieuwsbrief
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Voordeelwebsite.nl V.O.F analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
- Voordeelwebsite.nl V.O.F verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Voordeelwebsite V.O.F neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van SatDesign) tussen zit. SatDesign gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

- DigitaleFactuur: voor het opslaan van NAW gegevens, ontwikkelde websites, facturen, abonnementen, hostingpakketten en uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden
- Website CMS: voor het versturen van nieuwsbrieven en ingevulde contactformulieren en bestellingen
- Mailchimp: voor het versturen van nieuwsbrieven
- Mollie: voor het verwerken van betalingen
- E-mailcliënts: alle e-mail, om eerdere communicatie terug te kunnen zoeken
- Hoasted: Voor het hosten van websites en maken van backups
- Cloud VPS: Voor het hosten ven websites en maken van backups
- SIDN: Voor het vastleggen van domeinnamen
- TransIP: Voor het vastleggen van domeinnamen
- Hostingbackups: Iedere nacht wordt er een backup van de hosting gemaakt en op de server opgeslagen. Periodiek worden deze backups ook opgeslagen op andere opslagmedia.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Voordeelwebsite.nl V.O.F bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

NAW gegevens:
Duur: Maximaal 3 jaar na beëindigen dienstverlening
Reden: Voordeelwebsite.nl V.O.F heeft na beëindiging 3 jaar de mogelijkheid om opnieuw in contact te komen om de dienstverlening weer op te pakken.

Google Analytics: De gegevens die gekoppeld zijn aan cookies worden maximaal 26 maanden bewaard.

Hostingbackup:
Duur: Maximaal 3 jaar na opheffen hostingpakket
Reden: Voordeelwebsite.nl V.O.F wil de mogelijkheid bieden om oude websites en bestanden na opheffen van het hostingpakket te overhandigen aan de bijbehorende klant.

Delen van persoonsgegevens met derden

Voordeelwebsite.nl V.O.F verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Voordeelwebsite V.O.F en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@voordeelwebsite.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Voordeelwebsite.nl V.O.F neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@voordeelwebsite.nl.

Melding van datalekken

Wanneer er een datalek plaats zal vinden, zal dit door Voordeelwebsite.nl V.O.F worden gecommuniceerd met betrokken partijen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Voordeelwebsite.nl V.O.F gebruikt cookies op de website www.voordelig-online.nl en andere websites. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Google Adwords (t.b.v. relevante advertentiecampagnes en conversietracking)
Google Analytics (t.b.v. relevante advertentiecampagnes, het analyseren van bezoeken en verkeersbronnen en conversietracking)
Google Console (t.b.v. het analyseren van bezoeken en verkeersbronnen)
Facebook (t.b.v. relevante advertentiecampagnes en conversietracking)
Doubleclick (t.b.v. relevante advertentiecampagnes en conversietracking)
CloudFlare (Voor het verbeteren van de stabiliteit van de website) Youtube (Voor het kunnen afspelen van embedded video's)
Youtube (Voor het kunnen afspelen van embedded video's)
Tawk (voor de online chat functie)

Webserver log-gegevens

Het bezoek aan onze internetsite zorgt voor de registratie van een log op onze webserver. Deze log geeft ons non-persoonlijke gegevens over de datum en de tijd van inloggen alsmede het IP-adres en het browsertype waarvandaan de bezoeker onze internetsite bezoekt. De informatie van deze serverlogs wordt door ons ontwikkelingsteam gebruikt voor internetoptimalisatie van onze internetsite en die van onze (toekomstige) opdrachtgevers.

Hyperlinks naar andere internetsites

Deze website heeft links naar websites van andere bedrijven. Voordeelwebsite.nl V.O.F registreert het doorklikken van de bezoeker naar andere internetsites niet en onthoudt zich van iedere verantwoordelijkheid voor de inhoud van externe internetsites.

Wijzigingen

Voordeelwebsite.nl V.O.F behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. De laatste versie is te allen tijde via onze website op te vragen. Wij raden u aan om regelmatig de privacyverklaring te raadplegen om na te gaan of deze is gewijzigd.

Support Voordelig Online

EXTRA MODULES - Nieuw online reserveringssysteem software

Voordelig Online heeft een unieke werkwijze en kan zeer uitgebreide brance specifieke software leveren tegen scherpe prijzen. Dit doen we door universele software te ontwikkelen die we aan meerdere klanten aanbieden. Voor 92% van alle klanten voldoen de “standaard” modules aan de wensen. Indien er toch een functie mist kunnen we deze uiteraard voor u op maat programmeren. Een site laten maken? Dat laat je doen door de websitebouwer van NL. Wat kost een website?

ALLE MODULES ZIJN ONLINE TE TESTEN OM TE ZIEN OF DEZE VOLDOET AAN UW WENSEN

Website laten maken? Voordelig Online!

Voordelig Online is de website bouwer van Nederland. En met ruim 3800 websites één van de meest ervaren website bouwers in Europa. Naast de “standaard oplossingen”, welke we binnen een week online hebben, leveren we maatwerk websites, online reserveringssystemen, zoekmachine optimalisatie pakketen en ontwikkelen we logo’s en huisstijlen. Laat je website maken door een creatief en ervaren team gezellige professionals die je altijd helpen het beste uit je website te halen. Kosten website laten maken? Een goede site levert je juist veel op!

HOOFDKANTOOR Semmelinksdijk 11
7775 PG Lutten
0651976114
KvK nr.: 70268975
BTW nr.: 858226261B01
info@voordelig-online.nl

Franchise programma: Door ons unieke concept groeien we snel. Om onze klanten nog betere service te verlenen zijn we op zoek naar jou! Geen kennis van websites? Dat is geen probleem wij trainen en ondersteunen je. Met omzet garantie!

MEER INFORMATIE

Binnenkort een nieuwe vestiging in.....: Hellevoetsluis